Bra Luft byter och installerar ftx aggregat i gamla hus och självdragningshus i Stockholm

Byta FTX aggregat

Har ditt FTX aggregat gjort sitt och behöver bytas ut? Vi hjälper dig med hela processen, från rådgivning och val av nytt aggregat till installation och service.

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?
När ska jag byta ut mitt FTX aggregat?

Generellt sett bör du byta ut ditt FTX aggregat efter 20-40 år. Det kan dock finnas anledning att byta ut det tidigare om du märker av problem som:

 • Högre energikostnader Om ditt FTX aggregat inte längre är energieffektivt kan det leda till högre energikostnader.

 • Sämre inomhusklimat Om du upplever problem med fukt, mögel eller dålig luftkvalitet kan det vara ett tecken på att aggregatet behöver bytas ut.

 • Ljudnivå Om ditt FTX aggregat har börjat låta mer än vanligt kan det vara ett tecken på att det är slitet.

Vad kostar det att byta FTX aggregat?

Kostnaden för att byta ut ett FTX aggregat varierar beroende på en rad faktorer, bland annat:

 • Typ av aggregat Roterande värmeväxlare är generellt dyrare än motströms värmeväxlare.

 • Storlek på aggregatet Större aggregat är dyrare än mindre aggregat.

 • Komplexiteten av installationen Installationen kan vara mer komplex i vissa hus, vilket innebär en högre kostnad.

En grov uppskattning är att det kostar mellan 15 000 och 30 000 kronor att byta ut ett FTX aggregat.

Byte och installation av ventilation i självdragningshus

Hur går det till att byta ut ett FTX aggregat?

Att byta ut ett FTX aggregat är en process som vanligtvis går till på följande sätt:

 1. Besiktning En fackman gör en besiktning av ditt hus för att se vilka förutsättningar som finns för installation av ett nytt FTX aggregat.

 2. Planering Fackmannen hjälper dig att välja ett FTX aggregat som passar ditt hus och dina behov. De tar fram en offert för installationen.

 3. Installation Behöriga VVS-installatörer installerar ditt nya FTX aggregat på ett fackmannamässigt sätt. Installationen kan ta allt från en dag till en vecka, beroende på aggregatets storlek och komplexiteten av installationen.

 4. Injustering Efter installationen injusteras aggregatet för att fungera optimalt.

 5. Service För att säkerställa att ditt FTX aggregat fungerar optimalt under lång tid, är det viktigt att regelbundet serva det.

Installera FTX i gammalt hus

Att installera FTX i ett gammalt hus är absolut möjligt, men det kräver viss planering och anpassning. Äldre hus har ofta en annan konstruktion än moderna hus, vilket kan innebära att installationen blir mer komplex.

Förutsättningar med FTX system i ett gammalt hus

 • Tillräckligt med utrymme Aggregatet behöver placeras på en lämplig plats i huset, till exempel i källaren eller på vinden.

 • Möjlighet att dra kanaler Kanalerna för till- och frånluft behöver dras genom huset. I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra hål i väggar och tak.

 • Ett välisolerat hus För att FTX-systemet ska fungera optimalt är det viktigt att huset är välisolerat.

Fördelar med FTX system i gammalt hus

 • Bättre inomhusklimat Ett FTX aggregat ger dig ett jämnare och behagligare inomhusklimat genom att tillföra frisk och tempererad luft.

 • Energibesparing Ett nytt FTX aggregat kan spara dig upp till 85% av energikostnaden för ventilation.

 • Minskad risk för mögel och kondens Ett FTX aggregat hjälper till att förhindra att fukt kondenserar på innerväggar och tak, vilket minskar risken för mögel och kondens.

Vad kostar det att installera FTX i ett gammalt hus?

Kostnaden för att installera FTX i ett gammalt hus varierar beroende på en rad faktorer, bland annat:

 • Husets storlek Större hus kräver generellt sett större aggregat och mer kanaldragning, vilket innebär en högre kostnad.

 • Husets konstruktion Äldre hus kan ha en mer komplex konstruktion, vilket kan göra installationen mer tidskrävande och dyrare.

 • Typ av aggregat Det finns olika typer av FTX aggregat på marknaden, med varierande prisnivåer.

 • Komplexiteten av installationen Installationen kan vara mer komplex i vissa hus, vilket innebär en högre kostnad.

En grov uppskattning är att det kostar mellan 80 000 och 150 000 kronor att installera FTX i ett gammalt hus. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta bara är en grov uppskattning. Den exakta kostnaden kan variera beroende på de ovanstående faktorerna.

Installera ventilation i självdragshus

Självdragshus är hus som förlitar sig på temperaturskillnader och vindtryck för att ventilera luften. Ibland kan detta system vara otillräckligt, vilket kan leda till problem med fukt, mögel och dålig luftkvalitet. I dessa fall kan det vara en god idé att installera mekanisk ventilation.

Vilka typer av ventilationssystem finns det för självdragshus?

Det finns tre huvudsakliga typer av ventilationssystem för självdragshus.

Frånluftsventilation

Frånluftsventilation är den enklaste och vanligaste typen av mekanisk ventilation. Frånluftsfläktar installeras i badrum, kök och andra våtutrymmen för att ta bort den förorenade luften. Frisk luft kommer in i huset via självdrag genom otätheter i konstruktionen och ventiler.

Tilluftsventilation

Tilluftsventilation tillför frisk luft till huset via fläktar och spjäll. Den friska luften kan värmas upp och filtreras innan den distribueras till olika rum i huset.

FTX-system

FTX-system (Fläktstyrt Till- och Frånluftssystem) kombinerar fördelarna med från- och tilluftsventilation. FTX-system återvinner värmen från den utgående luften och värmer upp den friska luften som kommer in i huset.

Behöver du hjälp att installera ventilation i ett självdragshus?

Installationen av ventilation i ett självdragshus kan variera beroende på vilken typ av system du väljer, husets konstruktion och dina behov. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Telefon: 076-140 22 94
info@braluft.nu
Lännockvägen 23D

Vanliga frågor i samband med byte av FTX aggregat

 1. Vad är FTX?

  • FTX betyder att det är ett aggregat som förser huset med Tilluft och Frånluft med värmeväxling. Man återvinner alltså den värma luften som redan finns i huset via frånluften som exempelvis passerar en roterande värmeväxlare. Värmeväxlaren roterar över till tilluftssidan och värmer upp den svalare friskluften som går in i huset. Mycket energieffektivt!

 2. Vilka olika typer av FTX aggregat finns det?

  • Olika typer av FTX som finns:

   • FTX aggregat finns i olika storlekar och utformningar.

   • Varianter som kan hängas i köket ovan spisen med en inbyggd spiskåpa.

   • Aggregat som klarar kallare klimat, exempelvis en kallvind.

   • Olika varianter av värmeväxlare, antingen roterande eller korsvärmeväxlare.

 3. Vad behöver jag tänka på vid installation av FTX i ett gammalt hus?

  • Detta beror på vilka typ av ventilationssystem ni har idag samt husets utformning. Lösningar går alltid att hitta. Att boka in ett hembesök med en ventilationstekniker är ett bra första steg och gå igenom er bostad tillsammans.

 4. Behöver jag söka bygglov för att installera FTX i mitt hus?

  • Att välja det bästa ventilationsföretaget i Stockholm kan vara en utmaning, men det finns flera faktorer att tänka på som kan hjälpa dig att göra en informerad och kvalificerad bedömning. Här är några tips på vad du bör tänka på:

   • Vid en väsentlig ändring av ventilationssystemet så ska man anmäla det till byggnadsnämnden. Efter utförd Installation behöver man utföra en OVK (besiktning) av ventilationsystemet.