Bra Luft såg till att ventilationen var bra för ett nybyggt hus i Stockholm

Ventilation Stockholm

För högkvalitativ ventilation och ren luft inomhus

Välkommen till det självklara valet av ventilationsföretag i Stockholm, din pålitliga partner för tjänster inom ämnet och området ventilation Stockholm. Vi är specialiserade på att tillhandahålla högkvalitativa ventilationssystem och lösningar för både privat- och företagskunder. Med vår omfattande erfarenhet och expertis inom ventilation, strävar vi efter att skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö för våra kunder. Oavsett om du behöver installera ett nytt ventilationssystem, utföra underhåll eller reparationer, så är vi här för att hjälpa dig.

Läs mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att förbättra luftkvaliteten i ditt hem eller företag.

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa dig?
Ventilationsföretag Stockholm

Vår professionella personal har genom åren installerat, underhållit och reparerat ventilationssystem för hundratals kunder i Stockholm. Oavsett om du behöver ventilationslösningar för ditt hem eller företag, kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov och budget.

Vi är stolta över att erbjuda ett brett utbud av ventilationslösningar, inklusive energieffektiva system och värmeåtervinning. Vi arbetar med de senaste teknikerna och metoderna för att säkerställa att dina ventilationssystem är optimalt designade, installerade och underhållna.

Vårt mål är att skapa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö för våra kunder i Stockholm. Vi vet att god luftkvalitet är avgörande för en hälsosam och produktiv tillvaro, och vi strävar efter att ge dig den högsta kvaliteten på våra tjänster. Därför jobbar vi alltid nära våra kunder för att säkerställa att deras behov och önskemål uppfylls.

Vi förstår att det kan vara en utmaning att hitta rätt ventilationssystem för ditt hem eller företag. Men vi är här för att hjälpa dig att hitta rätt lösning och svara på alla dina frågor om ventilation. Kontakta oss idag för att boka en konsultation eller begära en offert för ventilationstjänster i Stockholm. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa en sund och bekväm inomhusmiljö.

Tjänster inom ventilation

Som ventilationsfirma i Stockholm erbjuder vi en mängd olika tjänster för ventilation som hjälper dig att skapa en sund och bekväm inomhusmiljö. Med vår expertis inom ventilationssystem och vår omfattande erfarenhet inom branschen, kan du lita på oss när det gäller att tillhandahålla högkvalitativa lösningar för både privat- och företagskunder.

TTX-system Vi erbjuder installation av TTX-system, som är en innovativ och energieffektiv lösning för ventilation. TTX-systemet använder sig av en teknik som sänker inomhustemperaturen och minskar fuktigheten i luften.

Radonsanering Vårt team av experter erbjuder radonsaneringstjänster för att minska radonhalten i ditt hem eller företag. Vi arbetar för att minimera riskerna för hälsoproblem och säkerställa en sund inomhusmiljö.

Ventilationsservice Vi utför även service och underhåll på befintliga ventilationssystem. Vårt mål är att se till att ditt ventilationssystem fungerar optimalt och håller länge.

Ventilation för bostadsrättsföreningar Vi erbjuder skräddarsydda ventilationssystem för bostadsrättsföreningar. Våra lösningar säkerställer en jämn och effektiv ventilation i hela fastigheten.

OVK-besiktning Vi utför obligatoriska ventilationskontroller (OVK) på fastigheter. Våra OVK-besiktningar säkerställer att ditt ventilationssystem uppfyller alla krav och förordningar.

Ventilation i villa Vi erbjuder skräddarsydda ventilationssystem för villor. Vi tar hänsyn till dina behov och önskemål och skapar lösningar som ger dig en sund och bekväm inomhusmiljö.

Självdragsventilation Vi installerar självdragsventilation för att skapa en naturlig och effektiv luftcirkulation i ditt hem eller företag. Våra lösningar säkerställer en sund inomhusmiljö med minimal energiförbrukning.

Filterbyte Vi erbjuder filterbyte för alla typer av ventilationssystem. Regelbundet filterbyte är viktigt för att säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar optimalt och ger dig en sund inomhusmiljö.

Kontakta oss idag för att boka en konsultation eller för att få mer information om våra tjänster för ventilation. Vi ser fram emot att höra från dig.

Bra Luft AB utför tjänster kring ventilation Stockholm

Tänk på miljön

Miljö och ventilation är två faktorer som är tätt sammankopplade när det gäller att skapa ett hälsosamt och hållbart inomhusklimat. Med ökande oro över klimatförändringarna har det blivit allt viktigare att se över våra byggnaders ventilationssystem för att minska vår påverkan på miljön.

Ett väl fungerande ventilationssystem kan bidra till att minska energiförbrukningen genom att optimera luftcirkulationen och därmed minska behovet av onödig uppvärmning eller kylning. Detta kan också bidra till en betydande kostnadsbesparing på lång sikt.

Att välja rätt typ av ventilationssystem är också avgörande för att minska påverkan på miljön. Till exempel kan mekanisk ventilation med värmeåtervinning (FTX) vara ett bra alternativ för att minska energiförbrukningen genom att återanvända den befintliga värmen i uteluften. Dessutom kan installation av luftfilter minska mängden luftföroreningar som sprids inomhus och därmed förbättra luftkvaliteten.

För att ytterligare minska miljöpåverkan kan det vara en god idé att välja en ventilationsfirma som tar hänsyn till miljön i sitt arbete. Detta kan inkludera att använda sig av miljövänliga material och metoder vid installation och underhåll av ventilationssystemet.

Sammanfattningsvis är miljö och ventilation två viktiga faktorer att ta hänsyn till när det gäller att skapa ett hälsosamt och hållbart inomhusklimat. Genom att välja rätt typ av ventilationssystem och ta hänsyn till miljön i arbetet kan vi minska vår påverkan på miljön och samtidigt förbättra luftkvaliteten i våra byggnader.

Bostadsventilationsexperter - för en hälsosam och bekväm boendemiljö

En väl fungerande ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam och bekväm boendemiljö. Som experter på bostadsventilation har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att ge dig det bästa möjliga inomhusklimatet.

Våra experter på bostadsventilation kan hjälpa dig med allt från installation av nya ventilationssystem till injustering och service av befintliga system. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika typer av ventilationssystem och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov och önskemål.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om de senaste tekniska lösningarna inom bostadsventilation och kan erbjuda dig energieffektiva och miljövänliga alternativ. Vi förstår också vikten av att ha ett ventilationssystem som är anpassat till din bostads specifika behov och kan därför skräddarsy en lösning som passar just dig.

Vår höga kompetens och kvalitetssäkrade arbete garanterar inte bara en god luftkvalitet och behaglig temperatur, utan också minskad energiförbrukning och därmed lägre kostnader för dig som kund. Låt oss hjälpa dig att skapa en hälsosam och bekväm boendemiljö!

Ventilation BRF

Ventilationssystem i bostadsrättsföreningar (BRF) är viktiga för att säkerställa en god inomhusmiljö och hälsosamt boende för de boende. Ett ventilationssystem som inte fungerar som det ska kan leda till problem som hög luftfuktighet, dålig luftkvalitet och tillväxt av mögel och andra mikroorganismer. Det kan också leda till höga energikostnader på grund av ineffektiv ventilation.

För att undvika problem med ventilationen i BRF:er är det viktigt att ha en bra plan för underhåll och service av systemet. Detta kan innebära regelbundna kontroller av ventilationssystemet, rengöring av kanaler och filter och reparation eller utbyte av delar som inte fungerar som de ska.

En annan viktig faktor att tänka på är ventilationssystemets utformning och kapacitet. Det är viktigt att systemet är utformat för att passa bostadsområdet och antalet boende, så att det kan tillhandahålla tillräcklig luftflöde och ventilationseffektivitet. Detta kan hjälpa till att säkerställa en hälsosam och bekväm inomhusmiljö för de boende.

Om du är medlem i en BRF och har problem med ventilationen i din bostad, bör du kontakta styrelsen för att rapportera problemet. Styrelsen kan sedan ta upp frågan med den ansvariga ventilationsfirman för att få hjälp med att identifiera och åtgärda problemet. Tillhör du en BRF och det är problem med fastighetens ventilation i Stockholm, tveka inte på att kontakta oss

ventilationssystem i ett gammalt hus i Stockholm

Problem med ventilationen?

Det finns flera tecken som kan indikera att det är något fel med ventilationen i en byggnad. Här är några av de vanligaste tecknen:

 • Dålig lukt Om det finns en obehaglig lukt i byggnaden, kan det indikera att ventilationssystemet inte fungerar som det ska. Lukten kan vara fuktig, möglig, rökig eller liknande.

 • Fuktproblem Om det finns fuktiga fläckar på tak eller väggar, kan det tyda på problem med ventilationen. Fuktiga områden kan bidra till mögel- och rötskador, vilket kan påverka hälsan negativt.

 • Låg luftkvalitet Om luften i byggnaden känns tung eller dålig, kan det vara ett tecken på otillräcklig ventilation. Detta kan orsaka huvudvärk, trötthet och andra hälsoproblem.

 • Dålig temperaturkontroll Om temperaturen i byggnaden är obekväm, kan det vara ett tecken på problem med ventilationssystemet. Det kan också leda till högre energikostnader på grund av ineffektiv temperaturkontroll.

 • Läten Om ventilationssystemet är högljutt kan det tyda på problem med mekaniska delar eller dålig installation.

 • Ökad dammighet Om det finns mer damm än vanligt i byggnaden kan det indikera att ventilationssystemet inte filtrerar luften tillräckligt.

 • Allergier och sjukdomar Om det finns en ökning av allergiska reaktioner eller sjukdomar bland dem som vistas i byggnaden, kan det tyda på problem med ventilationssystemet. Otillräcklig ventilation kan orsaka spridning av skadliga partiklar och bakterier i luften.

Om något av dessa tecken observeras, kan det vara en bra idé att kontakta en professionell ventilationsfirma för att genomföra en inspektion av ventilationssystemet och identifiera eventuella problem.

Låt oss som är proffs på ventilation i stockholm ta hand om problemen

Problemen med ventilation kan orsaka många negativa effekter på din hälsa och ditt hem, såsom allergier, astma, fuktproblem och mögel. Det är därför viktigt att säkerställa att ditt ventilationssystem är i gott skick och fungerar effektivt. Om du misstänker att det finns problem med ventilationen i ditt hem, är det klokt att ta hjälp av proffs för att åtgärda problemet.

En av de största fördelarna med att låta en erfaren och duktig ventilationsfirma i Stockholm ta hand om problemen med ventilationen är att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att identifiera och åtgärda problemet på ett effektivt sätt. Vi har tillgång till specialverktyg och utrustning som gör att vi kan inspektera ditt ventilationssystem noggrant och hitta eventuella problem som kan ha missats av en lekman.

Att låta oss ta hand om problemen med ventilationen kan också spara dig tid och pengar på lång sikt. Genom att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem förhindrar vi att problemet förvärras och blir dyrare att fixa i framtiden. Vi kan också säkerställa att ditt ventilationssystem fungerar effektivt, vilket kan leda till en minskning av dina energikostnader. Tveka inte att anlita oss som är experter.

Telefon: 076-140 22 94
info@braluft.nu
Lännockvägen 23D

Låt ett ventilationsföretag besvara dina frågor kring ventilation

 1. Hur kontrollerar man själv sin ventilation?

  • En enkel kontroll är att känna efter om det finns drag eller luftflöde vid ventilationskanalerna i bostaden. Du kan också kontrollera filtren och se om de är rena och behöver bytas ut. Om du har tillgång till en anemometer kan du mäta luftflödet i ventilationskanalerna och jämföra med den rekommenderade hastigheten.

   Du kan också kontrollera luftfuktigheten i bostaden med en hygrometer. En rekommenderad nivå för luftfuktighet är mellan 30-50%. Om nivån är för hög eller låg kan det indikera att ventilationen inte fungerar som den ska.

   Om du upptäcker problem med din ventilation är det viktigt att åtgärda dem så snabbt som möjligt för att undvika hälsorisker. Kontakta i så fall en ventilationsfirma för att få hjälp med att identifiera och åtgärda problemen.

   Genom att kontrollera din ventilation själv kan du upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede.

 2. Vilka är de vanligaste problemen med ventilationen?

   • Otillräcklig ventilation Detta kan leda till dålig luftkvalitet inomhus och öka risken för hälsoproblem som allergier och andningssvårigheter.

   • Dålig luftcirkulation Detta kan orsaka problem med temperaturkontrollen och öka risken för fukt- och mögelproblem.

   • Felaktig ventilation Om ventilationssystemet inte är korrekt installerat eller underhållet kan det orsaka problem med buller, vibrationer och energiförluster.

   • Blockerade eller igensatta ventilationskanaler Detta kan leda till att luften inte kan cirkulera fritt, vilket kan orsaka problem med lukt och fuktighet.

   • Felaktig balansering av ventilationssystemet Om ventilationssystemet inte är korrekt balanserat kan det orsaka problem med tryckskillnader som kan påverka luftflödet och därmed luftkvaliteten.

   • Brister i underhåll Om ventilationssystemet inte underhålls regelbundet kan det leda till problem med fukt och mögel, dålig luftkvalitet och högre energikostnader.

   • Allergier och sjukdomar Om det finns en ökning av allergiska reaktioner eller sjukdomar bland dem som vistas i byggnaden, kan det tyda på problem med ventilationssystemet. Otillräcklig ventilation kan orsaka spridning av skadliga partiklar och bakterier i luften.

   Dessa är några av de vanligaste problemen med ventilationen och det är viktigt att ta itu med dem för att säkerställa god luftkvalitet och hälsa.

 3. Hur ofta bör man göra en inspektion av ventilationssystemet?

  • Generellt sett rekommenderas det att man genomför en inspektion av ventilationssystemet årligen eller vartannat år för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och att det inte finns några hälsorisker. Det är också viktigt att regelbundet byta ut eller rengöra filter och rengöra ventilationskanalerna.

   För mer omfattande inspektioner av ventilationssystemet, som inkluderar inspektion av ventilationskanaler och rengöring av systemet, kan det rekommenderas att man genomför dem med längre intervaller på 5-10 år. Men det är alltid bäst att följa rekommendationer från experter och lokala föreskrifter för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt och är säkert för alla användare i byggnaden.

 4. Hur väljer man det bästa ventilationsföretaget i Stockholm?

  • Att välja det bästa ventilationsföretaget i Stockholm kan vara en utmaning, men det finns flera faktorer att tänka på som kan hjälpa dig att göra en informerad och kvalificerad bedömning. Här är några tips på vad du bör tänka på:

   • Erfarenhet och kompetens Kontrollera företagets erfarenhet och kompetens inom området. Det kan vara en fördel att välja ett företag som har lång erfarenhet av att arbeta med ventilationssystem, samt som har kvalificerade tekniker och personal.

   • Referenser och omdömen Kontrollera företagets referenser och omdömen från tidigare kunder. Detta kan ge dig en uppfattning om företagets pålitlighet och kvalitet på deras arbete.

   • Certifieringar och licenser Se till att företaget har rätt certifieringar och licenser för att utföra arbete på ventilationssystem. Detta kan bidra till att säkerställa att arbetet utförs enligt branschstandarder och är säkert för användarna.

   • Priser och garantier Jämför priser och garantier från olika företag. Se till att du förstår vad som ingår i priset och vilka garantier som erbjuds.

   • Kundservice Se till att företaget har god kundservice och att de är lyhörda för dina behov och önskemål.

   • Tillgänglighet Kontrollera företagets tillgänglighet och arbetstider. Se till att de är tillgängliga för att utföra arbete när det passar dig och att de har snabb responstid om det skulle uppstå problem.

 5. Hur mycket kostar ett ventilationsbyte?

  • Kostnaden för ett ventilationsbyte kan variera beroende på flera faktorer, inklusive storleken på byggnaden, typen av ventilationssystem som ska installeras, arbetskraftkostnader, tillståndskrav, materialkostnader och geografiskt läge.

   En grov uppskattning för ett ventilationsbyte kan vara mellan 100 000 - 300 000 kronor för en normalstor villa eller mindre fastighet. För större fastigheter, som exempelvis kommersiella byggnader, kan kostnaderna bli betydligt högre.

   Det är viktigt att notera att det finns flera faktorer som kan påverka priset, såsom antalet ventilationskanaler som behöver installeras, komplexiteten i installationsprocessen, materialkostnader och mycket mer.

 6. Vilka typer av ventilationer finns?

   • Självdragsventilation Detta är den enklaste typen av ventilationssystem och fungerar genom att varm luft stiger uppåt och drar ut kallare luft från byggnaden genom naturliga luftflöden. Detta system kräver ingen mekanisk utrustning och är vanligt förekommande i mindre byggnader.

   • Mekanisk frånluftsventilation Detta system använder fläktar för att avlägsna förorenad luft från byggnaden. Detta kan hjälpa till att minska fuktighet och lukter från byggnaden och öka luftkvaliteten.

   • Mekanisk till- och frånluftsventilation Detta system använder både en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt för att reglera luftflödet i byggnaden. Detta system kan bidra till att öka luftkvaliteten och minska energiförbrukningen.

   • Värmeåtervinningsventilation (FTX) Detta är en typ av mekanisk ventilation som också återvinner värme från den förorenade luften som avlägsnas från byggnaden. Detta system kan bidra till att minska uppvärmningskostnaderna och är särskilt effektivt i kallare klimat.

   • Balanserad ventilation med värmeåtervinning (FTX-B) Detta system använder både en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt och värmeåtervinning för att balansera luftflödet i byggnaden och bidra till att öka luftkvaliteten samtidigt som det minskar energiförbrukningen.

   Det finns också andra ventilationssystem som kan användas, inklusive decentraliserade ventilationssystem och hybridventilationssystem, som kombinerar olika ventilationstyper för att skapa en mer effektiv och anpassad lösning för byggnadens behov.